Negocjacje płacowe na 2023

13 lutego 2023

Przedstawiciele Pracodawcy oraz Organizacji Związkowych, sygnatariuszy Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy (ZUZP) na spotkaniu 13 lutego uzgodnili treść zmian zapisów ZUZP, która wejdzie w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu zarejestrowania Protokołu dodatkowego nr 2 do ZUZP zawierającego uzgodnione zmiany. Zatem zmiany w ZUZP mogą wejść w życie najwcześniej 1 marca br.


Ponadto Pracodawca w dniu 13 lutego porozumiał się z Organizacjami Związkowymi działającymi w Anwilu (wchodzącymi w skład Wspólnej Reprezentacji Związkowej oraz Międzyzakładowym Związkiem Zawodowym Pracowników Systemu Zmianowego ANWILU S.A. i Spółek) w sprawie wzrostu wynagrodzeń w 2023 roku.

 

Dokument PDF

 

BOS Oddział Operacyjny we Włocławku

97 1540 1069 2001 8700 5627 0001

(054) 414 65-65

 

kontakt@solidarnosc-anwil.pl

robert.wichrowski@solidarnosc-anwil.pl

Strona www stworzona przez BP Art. Wszystkie prawa zastrzeżone.