WSPARCIE FINANSOWE

 

Wsparcie finansowe dla członka NSZZ „Solidarność” zgodnie z prawem w określonych sytuacjach:

 

 • z tytułu zgonu członka związku– 500 zł.

 • z tytułu zgonu członka rodziny – 300 zł.

 • z tytułu urodzenia dziecka– 1000 zł.

 •  zapomogi losowe – do 1000 zł.

 • przejścia na rentę, emeryturę oraz osób odchodzących z pracy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy wg. Ustawy z dnia 13.04.2003r. – upominek rzeczowy do 250 zł.                                             

 • przez 2 lata bonusy dla nowo przyjętych członków NSZZ „ Solidarność”.

  •  wejścia na spotkania integracyjne za 1zł.

  •  wyjazdy zorganizowane przez NSZZ „ Solidarność” za 50% danej kwoty.

 •   zwrotna doraźna pomoc finansowa do 6000 zł./ do 20 rat.

BOS Oddział Operacyjny we Włocławku

97 1540 1069 2001 8700 5627 0001

(054) 414 65-65

 

kontakt@solidarnosc-anwil.pl

robert.wichrowski@solidarnosc-anwil.pl

Strona www stworzona przez BP Art. Wszystkie prawa zastrzeżone.