Walne Zebranie Członków PKZP

05 listopada 2022

Zarząd Pracowniczej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej przy ANWIL S.A. zaprasza na Zwyczajne Walne Zebranie Członków, które odbędzie się dnia 15 listopada 2022 r. o godz.14:30 w sali konferencyjnej nr 3 w CA (ANWIL S.A. ul. Toruńska nr 222 87-800 Włocławek), z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zebrania.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zebrania oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Wybór Przewodniczącego i Protokolanta Walnego Zebrania.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
6. Sprawozdanie z działalności Zarządu PKZP oraz przedstawienie bilansu za 2021 r.
7. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej PKZP.
8. Dyskusja nad sprawozdaniami.
9. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
10. Zmiana Statutu PKZP – dyskusja.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu PKZP.
12. Wolne wnioski.
13. Zamknięcie obrad.

W przypadku braku wymaganej liczby Członków PKZP, Zwyczajne Walne Zebranie, zgodnie ze Statutem PKZP zwołuje się w drugim terminie tj. w dniu 21 listopada 2022 r. o godz.14:30 w sali konferencyjnej nr 3 CA ANWIL S.A. ul. Toruńska nr 222 87-800 Włocławek z wyżej wymienionym porządkiem obrad.

Z materiałami przygotowanymi na posiedzenie Zwyczajnego Walnego Zebrania PKZP można zapoznać się w siedzibie PKZP pok. nr 7 w pasażu Centrum Administracyjnego (wejście przed Urzędem Pocztowym).

Członkowie PKZP, którzy nie są pracownikami ANWIL S.A. proszeni są o pobranie w recepcji CA ANWIL S.A. (biurowiec główny) przepustki „GOŚĆ”.

Dokument PDF

 

BOS Oddział Operacyjny we Włocławku

97 1540 1069 2001 8700 5627 0001

(054) 414 65-65

 

kontakt@solidarnosc-anwil.pl

robert.wichrowski@solidarnosc-anwil.pl

Strona www stworzona przez BP Art. Wszystkie prawa zastrzeżone.