Refundacja dla członków NSZZ "Solidarność"

05 listopada 2022

Posiadacze karnetów na mecze koszykówki mogą ubiegać się o refundację kosztów zakupu karnetu. Należy przedstawić fakturę zakupu lub skan karnetu na rok 2022/2023.

Zgłoszenia składać do sekretarza związku tel. 501847874 (wielkość dofinansowania uzależniona od liczby osób  posiadających karnety).

 

Termin składania zgłoszeń do końca listopada 2022r.

 

Dokument PDF

 

(054) 414 65-65

 

kontakt@solidarnosc-anwil.pl

robert.wichrowski@solidarnosc-anwil.pl

Strona www stworzona przez BP Art. Wszystkie prawa zastrzeżone.