Premia Covidowa

12 czerwca 2022

Szanowni Państwo

Zostanie przywrócone wypłacanie premii uznaniowej tzw. “covidowej” dla Pracowników.

 

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z decyzją Prezesa Zarządu PKN ORLEN, Pana Daniela Obajtka, w związku z wysokim poziomem zakażeń w V fali pandemii koronawirusa, od stycznia 2022 r. zostanie przywrócone wypłacanie premii uznaniowej tzw. “covidowej” dla Pracowników na maksymalnym poziomie, wzorem roku ubiegłego.

Maksymalną premią zostaną objęci pracownicy operacyjni świadczący pracę zmianową oraz w ruchu ciągłym, którzy – z uwagi na charakter wykonywanych zadań, nie mogą świadczyć pracy na odległość. Niemniej jednak w przypadku zaistnienia obiektywnych przesłanek uzasadniających niższy poziom premii, możliwe jest wypłacenie świadczenia w pomniejszonej wysokości.

Powyższe dotyczy Pracowników PKN ORLEN i Spółek GK.

 

BOS Oddział Operacyjny we Włocławku

97 1540 1069 2001 8700 5627 0001

(054) 414 65-65

 

kontakt@solidarnosc-anwil.pl

robert.wichrowski@solidarnosc-anwil.pl

Strona www stworzona przez BP Art. Wszystkie prawa zastrzeżone.