Posiedzenie Komisji Zakładowej „Solidarność” w Anwilu S.A. 

12 czerwca 2022

2 marca 2022r. odbyło się  comiesięczne posiedzenie Komisji Zakładowej " Solidarność" w Anwilu S.A.

Podczas spotkania poruszano następujące tematy :

  •    Na posiedzeniu KZ przyjęto kolejne osoby do związku.
  • Na spotkaniu omówiono dotychczasowy stan negocjacji płacowych na 2022r., który został przerwany z powodu niesatysfakcjonujących wyników rozmów z Pracodawcą. Do piątku tj. 4.03.2022r. ma powstać protokół rozbieżności. Oczekiwania strony związkowej to: 800zł podwyżki (od stycznia), 4100zł premia na święta, 550zł  karta paliwowa.
  • Omówiono organizację Radu Górskiego w Bieszczady. Rajd odbędzie się w dniach 18-23.09.2022r. Bazą wypadową i noclegową będą Ustrzyki Górne – Hotel Górski. Z programu Rajdu wypadła wycieczka do Lwowa (działania wojenne na Ukrainie). Koszt będzie wynosił 1100zł od osoby. Dla członka związku będzie dofinansowanie w kwocie 400zł, natomiast osoby towarzyszące ponoszą pełną odpłatność.
  • Z okazji Dnia Kobiet związek przeznaczył dla naszych Pań bon do Rossmana w kwocie 100zł.
  • Na posiedzeniu PKZP w m-cu lutym na wniosek NSZZ „S” i Orlen Serwis podjęto uchwałę o podniesieniu wysokości pożyczki do 40 tys. zł. w rozłożeniu na 48 rat. Rozłożenie na 48 rat będzie tylko dotyczyło pożyczki na kwotę 40 tys. Na inne kwoty pożyczki dalej będzie obowiązywała spłata w 36 ratach. Uchwała wejdzie w życie w marcu.
  • Z okazji zakończenia peregrynacji obrazu Matki Boskiej w kościele przy ul Robotniczej w dniu 06.03.2022r. o godz. 11.00 odbędzie się uroczysta msza św., w której będzie uczestniczył poczet naszego związku.
  • Do związku wpłynęło pismo od Kombatantów (4 osoby), aby związek zainicjował rozmowy z Zarządem ANWILU ws. dodatkowej pensji lub nagrody finansowej dla Kombatantów i Osób Represjonowanych w stanie wojennym. Osoby te już otrzymały decyzją Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych po 3 tys. zł.
  • Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” w ANWILU S.A. powołała zespół do uczestnictwa w komisji w sprawie wyboru „Zasłużony dla ANWIL S.A.” w składzie: p. Robert Wichrowski, p. Dariusz Szymański.

 

Komunikat PDF

 

BOS Oddział Operacyjny we Włocławku

97 1540 1069 2001 8700 5627 0001

(054) 414 65-65

 

kontakt@solidarnosc-anwil.pl

robert.wichrowski@solidarnosc-anwil.pl

Strona www stworzona przez BP Art. Wszystkie prawa zastrzeżone.