Negocjacje płacowe 

12 czerwca 2022

Na spotkaniu 16 marca br. przedstawiciele Pracodawcy oraz Wspólnej Reprezentacji Związkowej powołanej do prowadzenia negocjacji płacowych porozumieli się w sprawie poniższych elementów płacowych:

Obligatoryjnego wzrostu wynagrodzeń zasadniczych Pracowników,  od dnia 1 marca 2022 r., w wysokości:

  • 400 zł brutto obligatoryjnie na każdego uprawnionego Pracownika zatrudnionego w kategorii zaszeregowania 1-2 zgodnie z Załącznikiem nr 1 do ZUZP  dla Pracowników ANWIL S.A.,
  • 500 zł brutto obligatoryjnie na każdego uprawnionego Pracownika zatrudnionego w kategorii zaszeregowania 3-5 zgodnie z Załącznikiem nr 1 do ZUZP  dla Pracowników ANWIL S.A.,
  • 400 zł brutto obligatoryjnie na każdego uprawnionego Pracownika zatrudnionego w kategorii zaszeregowania 6 zgodnie z Załącznikiem nr 1 do ZUZP  dla Pracowników ANWIL S.A.,
  • 350 zł brutto obligatoryjnie na każdego uprawnionego Pracownika zatrudnionego w kategorii zaszeregowania 7-8 zgodnie z Załącznikiem nr 1 do ZUZP  dla Pracowników ANWIL S.A..

Obligatoryjny wzrost wynagrodzeń zasadniczych obejmował będzie Pracowników zatrudnionychw ANWIL S.A. na podstawie umowy o pracę na dzień 15 marca 2022 r. i pozostających jednocześniew zatrudnieniu na dzień wypłaty środków na obligatoryjny wzrost wynagrodzeń zasadniczych.Wypłata wskazanych powyżej kwot obligatoryjnego wzrostu wynagrodzeń nastąpi wraz z wypłatą wynagrodzenia za pracę za miesiąc kwiecień 2022 roku.

Przyznanie nagrody jednorazowej dla każdego uprawnionego Pracownika w wysokości 1500 PLN brutto wypłaconej w terminie do 15 kwietnia 2022 roku,

Zasilenie Pracownikom pozostającym w stosunku pracy na dzień 1 czerwca 2022r. Karty Zakupowej, umożliwiającej dokonywanie zakupów na stacjach PKN ORLEN kwotą 515 zł brutto w terminie do 15 lipca 2022 roku,

Waloryzację dodatków i świadczeń określonych kwotowo w ZUZP dla uprawnionych Pracowników, za wyjątkiem wynagrodzeń zasadniczych określonych w Tabeli wynagrodzeń zasadniczych, o wskaźnik 5,1%, ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2022 r.

Ustalenia zaczną obowiązywać po uzyskaniu odpowiednich zgód Rady Nadzorczej.

 

Komunikat PDF

 

BOS Oddział Operacyjny we Włocławku

97 1540 1069 2001 8700 5627 0001

(054) 414 65-65

 

kontakt@solidarnosc-anwil.pl

robert.wichrowski@solidarnosc-anwil.pl

Strona www stworzona przez BP Art. Wszystkie prawa zastrzeżone.