Komunikat z posiedzenia KZ NSZZ „Solidarność” w ANWILU S.A. z dnia 10.01.2024 r.

21 stycznia 2024

Posiedzenie Komisji Zakładowej odbyło się w siedzibie NSZZ Solidarność.

  1. Przyjęto protokół z ostatniego  posiedzenia  KZ.
  2. Przyjęto do związku 3 nowych Członków.
  3. Przyjęto budżet Komisji Zakładowej na 2024r.
  4. Podjęto uchwałę ws. umorzenia ZDPF i po śmierci Śp. Leszka Chałasińskiego.
  5. Podjęto uchwałę ws. zasilenia budżetu udzielania ZDPF dla członków związku w celu zachowania płynności.
  6. Omówienie negocjacji płacowych na 2024r.
  7. W wolnych wnioskach omówiono następujące  temat : wykorzystywania zaległych urlopów przed  końcem września 2024r, Funkcjonowanie trenerów wewnętrznych na poszczególnych wydziałach. Omówiono plan i tematykę szkoleń dla KZ na 2024r. Oceniono działanie Rady Pracowników w ANWILU S.A i poziom przekazywania  inf. do Pracowników przez RP o sytuacji w ANWILU. S A.
    Sprawy organizacyjne –  Zabawa Karnawałowa 03.02.2024r.

 

Kolejne posiedzenie KZ Solidarność planowane jest na dzień 07.02.2024 r.

BOS Oddział Operacyjny we Włocławku

97 1540 1069 2001 8700 5627 0001

(054) 414 65-65

 

kontakt@solidarnosc-anwil.pl

robert.wichrowski@solidarnosc-anwil.pl

Strona www stworzona przez BP Art. Wszystkie prawa zastrzeżone.