Komunikat z posiedzenia KZ NSZZ „Solidarność” w ANWILU S.A. z dnia 08.11.2023r.

14 listopada 2023

Posiedzenie Komisji Zakładowej odbyło się w siedzibie NSZZ Solidarność.

 

 1. Przyjęto protokół z poprzedniego posiedzenia KZ z dnia 04.10.2023r.
 2. Przewodniczący KZ NSZZ „Solidarność” w ANWILU S.A Robert Wichrowski omówił przebieg

XXXI Krajowego Zjazdu Delegatów.

 1. Przyjęcia do związków – uchwała.
 2. Omówiono temat stanu prawnego nagrody świątecznej w wysokości 6000 zł.
  Na wniosek wszystkich organizacji związkowych w dniu 13.11.2023 r.o godz. 12:30 planowane jest spotkanie Strony Społecznej z Pracodawcą.
 3. Ze względu na kończący się rok kalendarzowy 2023, KZ „Solidarność” prognozuje budżet na rok 2024.
 4. Przedyskutowano temat odrzucenia przez Pracodawcę części wniosków składanych przez Pracowników do Pilotażowego Programu Odejść Emerytalnych.
 5. W związku ze zgodą ORLEN S.A. na wytypowanie przedstawiciela KZ NSZZ „Solidarność” w ANWILU S.A. uczestniczącego w spotkaniach ZFŚS, przeprowadzono wybory. Jako przedstawiciela wytypowano Kolegę Dawida Kujawę. Za zgodą KZ wytypowano również z-ce przedstawiciela Kolegę Piotra Ziółkowskiego. Przeprowadzono wybory, po czym podjęto uchwałę.
 6. W wolnych wnioskach:
 • Kolega Marcin Czarnociński omówił szkolenie ZSiP, a także sytuację związaną z warunkami szczególnymi na Wydziale LN-2,
 • Kolega Jarosław Wiśniewski przedstawił szczegóły zbliżającej się Zabawy Andrzejowej,
 • wytypowano Kolegę Roberta Wichrowskiego na przedstawiciela NSZZ „Solidarność” w ANWILU S.A. do Zespołu Zadaniowego w sprawie Regulaminu Komisji Wyborczej – wybory uzupełniające do Rady Pracowników. Przeprowadzono wybory, po czym podjęto uchwałę.

 

Kolejne posiedzenie KZ NSZZ „Solidarność” w ANWILU S.A. planowane jest na dzień 06.12.2023r.

BOS Oddział Operacyjny we Włocławku

97 1540 1069 2001 8700 5627 0001

(054) 414 65-65

 

kontakt@solidarnosc-anwil.pl

robert.wichrowski@solidarnosc-anwil.pl

Strona www stworzona przez BP Art. Wszystkie prawa zastrzeżone.