Komunikat z posiedzenia KZ NSZZ „Solidarność” w ANWIL S.A. z dnia 04.10.2023r.

11 października 2023

Posiedzenie Komisji Zakładowej odbyło się na Zakładzie P-3 (w budynku dawnego Wydziału Płyt).

Na wstępie minutą ciszy uczczono śp. kol. Andrzeja Pasińskiego, wieloletniego wiceprzewodniczącego KZ NSZZ „Solidarność” w ANWILU S.A., który zmarł 01.10.2023 r. Przekazano informacje o pogrzebie.

  1. Przyjęto protokół z poprzedniego posiedzenia KZ.
  2. Podjęto uchwałę o przyjęciach do Związku.
  3. Informacje o sytuacji i problemach na Zakładzie P-3 przekazał kol. Krzysztof Lachowicz.
  4. Sprawy pracownicze i ogólne informacje o obszarach przedstawił Przewodniczący KZ.
  5. Podjęto uchwałę o kwocie dofinansowania do Zabawy Andrzejkowej.

Dzięki dofinansowaniu koszt uczestnictwa będzie wynosił:
     -para związkowa 280 zł,
     - para spoza związku 400 zł,
-osoba do dwóch lat w Związku 1 zł + osoba towarzysząca 160 zł.

    6. Zgłoszono uwagi do rozliczania czasu pracy.

W wolnych wnioskach:

- przegłosowano termin i miejsce Rajdu Górskiego w 2024r., za które organizację odpowiedzialny jest  kol. Jarosław Wiśniewski,

- przegłosowano zwiększenie ZDPF do 10 000zł od 01.01.2024 r.,

- ustalono termin zebrania przez członków KZ informacji o wyborze upominku świątecznego na Boże Narodzenie na dzień 22.10.2023 r.,

- sytuację w Spółce przedstawił kol. Dariusz Szymański,

- termin składania propozycji do Budżetu do końca listopada
 

BOS Oddział Operacyjny we Włocławku

97 1540 1069 2001 8700 5627 0001

(054) 414 65-65

 

kontakt@solidarnosc-anwil.pl

robert.wichrowski@solidarnosc-anwil.pl

Strona www stworzona przez BP Art. Wszystkie prawa zastrzeżone.