Komunikat z posiedzenia komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” z dnia 03.04.2024 r.

04 kwietnia 2024

W dniu 03.04.2024r. odbyło się comiesięczne posiedzenie Komisji Zakładowej. Posiedzenie odbyło się w siedzibie NSZZ Solidarność. Przyjęto protokół z ostatniego posiedzenia KZ. Przyjęto kolejne osoby do związku.

 

Na spotkaniu zostały poruszone następujące tematy:


- Zarządzenie nr 6/2023 r. na podstawie którego pracownicy sterowni kierowani są na szkolenia z zakresu użytkowania aparatów butlowych ze sprężonym powietrzem.
- Zasady pełnienia funkcji trenera wewnętrznego w ANWIL S.A. przekazane uwagi po spotkaniu z Pracodawcą w/w temacie.
- Sterowania na nowym A31.
- Przygotowania do organizowanej  pikiety 10 maja w ramach Regionu Toruńsko- Włocławskiego „Zielony ład zagrożeniem dla naszych miejsc pracy”.


Głównym tematem posiedzenia był trwający spór zbiorowy z Pracodawcą dotyczący żądań płacowych z dnia 23.01.2024r. Omówiono zostało porozumienie zbiorowe z dnia 13.03.2024r wyłączające ze sporu zbiorowego  nagrody  z okazji Świat Wielkanocnych, oraz waloryzacje dodatków i dodatków ryczałtowych.


Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” podjęła decyzję  o rozpoczęciu przygotowań do przeprowadzenia  referendum strajkowego w ANWIL S.A.


W dniu 04.04.2024 r. odbędzie się pierwsze spotkanie w trybie mediacji z Panią Anną Majchrzak, która będzie prowadziła mediacje.

BOS Oddział Operacyjny we Włocławku

97 1540 1069 2001 8700 5627 0001

(054) 414 65-65

 

kontakt@solidarnosc-anwil.pl

robert.wichrowski@solidarnosc-anwil.pl

Strona www stworzona przez BP Art. Wszystkie prawa zastrzeżone.