Komunikat

23 stycznia 2024

W dniu 22.01.2024r. po spotkaniu  z Pracodawcą członkowie  Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” upoważnili zespół negocjacyjny (Uchwała nr 24/2023KZ NSZZ „Solidarność” w ANWILU S.A. z dnia 06.12.2023r.) do wystąpienia z żądaniami płacowymi w trybie ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.

 

 

BOS Oddział Operacyjny we Włocławku

97 1540 1069 2001 8700 5627 0001

(054) 414 65-65

 

kontakt@solidarnosc-anwil.pl

robert.wichrowski@solidarnosc-anwil.pl

Strona www stworzona przez BP Art. Wszystkie prawa zastrzeżone.