Emerytury pomostowe

03 sierpnia 2023

Sejm odrzucił w piątek (red. 28 lipca 2023 r.) większość poprawek Senatu do ustawy o emeryturach pomostowych.

Zapewnia ona ochronę działaczy związkowych w sprawach z zakresu prawa pracy i wyłącza dodatek za szczególne warunki pracy z płacy minimalnej.

Sejm przyjął w piątek tylko jedną poprawkę Senatu, która ujednolica terminologię ustawy do ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych.Nowela wprowadza również podwyższenie z 500 zł do 840 zł rocznego limitu odliczenia od dochodu wydatków z tytułu składek członkowskich zapłaconych na rzecz związków zawodowych w roku podatkowym.Kolejnym rozwiązaniem zawartym w nowelizacji jest wyłączenie dodatku za szczególne warunki pracy z płacy minimalnej. Koszt wprowadzenia tego rozwiązania to ok. 42 mln zł. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, do ustalania wysokości minimalnego wynagrodzenia nie wlicza się już dodatku za pracę w nadgodzinach, nagrody jubileuszowej, odprawy emerytalnej i rentowej, dodatku za pracę w nocy i dodatku stażowego.

 

BOS Oddział Operacyjny we Włocławku

97 1540 1069 2001 8700 5627 0001

(054) 414 65-65

 

kontakt@solidarnosc-anwil.pl

robert.wichrowski@solidarnosc-anwil.pl

Strona www stworzona przez BP Art. Wszystkie prawa zastrzeżone.