DOKUMENTY FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

ZWROTNA DORAŹNA POMOC FINANSOWA

LEGITYMACJA CZŁONKOWSKA

ZGODA NA DOKONYWANIE POTRĄCEŃ Z WYNAGRODZENIA

DEKLARACJA ZWIĄZKOWA

USTAWA O ROZWIĄZYWANIU SPORÓW ZBIOROWYCH

USTAWA O ZWIĄZKACH ZAWODOWYCH

KODEKS PRACY

STATUT ZWIĄZKU

RODO

DOKUMENTY ZWIĄZKOWE

DOKUMENTY PRAWNE

(054) 414 65-65

 

kontakt@solidarnosc-anwil.pl

robert.wichrowski@solidarnosc-anwil.pl

Strona www stworzona przez BP Art. Wszystkie prawa zastrzeżone.