Dodatkowe świadczenie dla pracowników

07 września 2022

Zarząd ANWIL S.A. w odpowiedzi na pismo Strony Związkowej działającej w naszej Spółce, podjął decyzję o wypłacie dodatkowego jednorazowego świadczenia w wysokości 4000,00 brutto dla każdego Pracownika, zgodnie z ustalonymi zasadami.

Dodatkowe świadczenie przysługuje Pracownikom ANWIL S.A. zatrudnionym w dniu wypłaty proporcjonalnie do wymiaru etatu.

Wypłata jednorazowego świadczenia nie obejmuje osób:

  • korzystających z urlopów bezpłatnych i wychowawczych,
  • będących w okresie wypowiedzenia umowy o pracę,
  • zatrudnionych w ANWIL S.A na część etatu w ramach mobilności w ramach GK.


Dodatkowe świadczenie będzie wypłacone wraz z wrześniowym wynagrodzeniem 2022

Dokument PDF

 

BOS Oddział Operacyjny we Włocławku

97 1540 1069 2001 8700 5627 0001

(054) 414 65-65

 

kontakt@solidarnosc-anwil.pl

robert.wichrowski@solidarnosc-anwil.pl

Strona www stworzona przez BP Art. Wszystkie prawa zastrzeżone.