Dodatkowa premia roczna

12 czerwca 2022

Szanowni Państwo;

W związku z zatwierdzeniem przez Walne Zgromadzenie PKN ORLEN S.A. oraz ANWIL S.A. sprawozdania finansowego spółki za 2021 rok, możliwa była ocena realizacji Celu Solidarnościowego ustalonego na ubiegły rok, tj. EBITDA, rozumiana jako planowany wynik operacyjny bez uwzględnienia amortyzacji - w rzeczywistych warunkach makroekonomicznych, z uwzględnieniem wpływu sytuacji nadzwyczajnych zaakceptowanych przez Zarząd ANWIL S.A.

Warunkiem realizacji Celu było uzyskanie poziomu realizacji planu w wysokości 50%. Ustalone poziomy realizacji celu solidarnościowego na 2021 rok wynosiły:

  • minimalny oczekiwany – EBITDA na poziomie 50%
  • zgodny z wysokimi oczekiwaniami  - EBITDA na poziomie 90%
  • nadzwyczajny - EBITDA na poziomie 140%.

Zarząd ANWILU, biorąc pod uwagę sytuacje nadzwyczajne jakie miały miejsce w 2021 roku oraz zaangażowanie pracowników Spółki zatwierdził realizację Celu Solidarnościowego na poziomie nadzwyczajnym, co oznacza, że wysokość dodatkowej premii rocznej wyniesie 130% wynagrodzenia zasadniczego uprawnionego pracownika (na dzień 31.12.2021 r.), z zastrzeżeniem, że dodatkowa premia roczna nie może być większa niż limit określony w art. 24 ZUZP.

Wypłata dodatkowej premii rocznej za 2021 rok nastąpi wraz z wynagrodzeniem za miesiąc czerwiec.

Realizacja Celu Solidarnościowego umożliwia jednocześnie wypłatę premii dla pracowników zatrudnionych w rocznym systemie premiowania. W tym przypadku wypłata premii nastąpi zgodnie z ZUZP w terminie 14 dni po zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego i dokonana zostanie 8 czerwca 2022r.

 

Dokument PDF

 

BOS Oddział Operacyjny we Włocławku

97 1540 1069 2001 8700 5627 0001

(054) 414 65-65

 

kontakt@solidarnosc-anwil.pl

robert.wichrowski@solidarnosc-anwil.pl

Strona www stworzona przez BP Art. Wszystkie prawa zastrzeżone.