Dodatek zmianowy

10 listopada 2022

KZ NSZZ "Solidarność" zgodnie z oczekiwaniami pracowników złożyła pismo do pracodawcy o podniesienie wysokości dodatku zmianowego i dodatku za pracę nocną.

 

Komisja Zakładowa NSZZ” Solidarność” w ANWILU S.A. z uwagi na nieadekwatność i niewspółmierność do ponoszonego wysiłku fizycznego  i obciążenia psychicznego  wykonywanej pracy   wnosi  o podniesienie  wysokości dodatku zmianowego i dodatku za   pracę   nocną  do łącznej kwoty 1200 zł   brutto na każdego  – uprawnionego pracownika.

 

Dodatkowo wnosimy o zmianę organizacji czasu pracy w wydziałach A-21, A-22, P-22, LP i części  LN na pięciobrygadową organizacje czasu pracy.

 

Praca w czterobrygadowej organizacji czasu pracy w systemie 8h jest jedną z przyczyn rezygnacji z pracy w Spółce ANWIL S.A., oraz destrukcyjne wpływa na  życie zawodowe i rodzinne naszych Pracowników.

 

W przypadku, niepodjęcia rozmów lub braku wyprowadzenia zmian dotyczących dodatków zmianowych do końca listopada 2022r  powyższe sprawy złożymy w formie żądań zgodnie z ustawą o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.

Dokument PDF

 

BOS Oddział Operacyjny we Włocławku

97 1540 1069 2001 8700 5627 0001

(054) 414 65-65

 

kontakt@solidarnosc-anwil.pl

robert.wichrowski@solidarnosc-anwil.pl

Strona www stworzona przez BP Art. Wszystkie prawa zastrzeżone.