Częściowe porozumienie ws. negocjacji płacowych w 2024r. – wypłata nagrody świątecznej

22 marca 2024

W dniu 11.03.2024 r. na spotkaniu z Pracodawcą w wyniku częściowego porozumienia ustalono wypłatę nagrody Świątecznej w wysokości 2000 zł.
Nagroda zostanie wypłacona wraz z wynagrodzeniem za miesiąc marzec. Uzgodniono również
dodatki:

- zryczałtowany dodatek zmianowy - 340 PLN       brutto miesięcznie,

- dodatek za pracę w porze nocnej - 340 PLN brutto  miesięcznie,

- dodatek za pełnienie obowiązków ratowników chemicznych do 5 lat stażu pełnienia obowiązków ratownika chemicznego - 310 PLN brutto miesięcznie,

- dodatek za pełnienie obowiązków ratowników chemicznych powyżej 5 lat stażu pełnienia obowiązków ratownika chemicznego - 580 PLN brutto miesięcznie,

- dodatkowe zryczałtowane wynagrodzenie za pełnienie obowiązków członków Zespołu Konsultacyjnego SPOT - 320 PLN brutto miesięcznie,

- dodatek dla Pracowników powołanych do jednej Specjalistycznej Grupy Ratownictwa - 370 PLN brutto miesięcznie,

- dodatek dla Pracowników powołanych jednocześnie do dwóch Specjalistycznych Grup Ratownictwa - 585 PLN brutto miesięcznie,

- dodatek dla Pracowników powołanych jednocześnie do trzech lub więcej Specjalistycznych Grup Ratownictwa - 690 PLN brutto miesięcznie,

 - dodatek dla Pracowników pełniących funkcję Trenera wewnętrznego - 450 PLN brutto              miesięcznie.

BOS Oddział Operacyjny we Włocławku

97 1540 1069 2001 8700 5627 0001

(054) 414 65-65

 

kontakt@solidarnosc-anwil.pl

robert.wichrowski@solidarnosc-anwil.pl

Strona www stworzona przez BP Art. Wszystkie prawa zastrzeżone.