W dniu 03.04.2024r. odbyło się comiesięczne posiedzenie Komisji Zakładowej. Posiedzenie odbyło się w siedzibie NSZZ Solidarność. Przyjęto protokół z ostatniego posiedzenia KZ tj. 03.04.2024r. Przyjęto kolejne osoby do związku. Na
W dniu 29.04.2024r. o godzinie 10:00 odbyło się spotkanie negocjacyjne z Pracodawcą w trybie mediacji. Strony doszły do porozumienia w niżej wymienionych pkt.: -obligatoryjny wzrost wynagrodzenia zasadniczego w kwocie 300
W dniu 03.04.2024r. odbyło się comiesięczne posiedzenie Komisji Zakładowej. Posiedzenie odbyło się w siedzibie NSZZ Solidarność. Przyjęto protokół z ostatniego posiedzenia KZ. Przyjęto kolejne osoby do związku. Na spotkaniu zostały

BOS Oddział Operacyjny we Włocławku

97 1540 1069 2001 8700 5627 0001

(054) 414 65-65

 

kontakt@solidarnosc-anwil.pl

robert.wichrowski@solidarnosc-anwil.pl

Strona www stworzona przez BP Art. Wszystkie prawa zastrzeżone.